Hjem

Regler

Alle rennene i Tour de Hedmarken (TdH) er hver for seg ordinære landsrenn i.h.t. NSFs terminliste, hvor arrangørklubb og TD har ansvaret for gjennomføring. Hvert renn har egen premiering.

For å delta i TdH-sammendraget, må løperen delta og fullføre i samtlige fire/arrangerte renn. Tellende klasser i TdH f.o.m. 11 år (dvs. 11 år innen 31.12.2019). Siste renn er finale, og gjennomføres som jaktstart basert på sammenlagttider fra de andre TdH-rennene. For 11 og 12 år er det ikke jaktstart, men intervallstart. Sammenlagtliste basert på summen av de enkelte renntider. Dersom ett eller to renn avlyses før finalen, gjelder best av de renn som gjennomføres.


Forutsetninger for beregning av klassevise sammenlagtlister for TdH:

  1. Sprint klassisk; tiden fra prologen teller, fra denne tiden trekker man bonus 15-14-13-12- osv. ned til 1 sekund for 15. plass etter finalene (man må gå finalen for å fullføre rennet).
  2. Fellesstart fristil; deltakernes sluttid teller i sammendraget.
  3. Enkeltstart klassisk; deltakernes sluttid i sammendraget.
  4. Jakstart fristil (13år og eldre); TdH-finale, hvor første TdH-deltaker i mål vinner Touren sammenlagt. Fellesstart for de som er 2 minutter etter den som leder TDH klassen på 3 km og 3 minutter etter på 5/10 km.
    Enkeltstart fristil 11 og 12 år; TdH-finale, hvor sluttid regnes i sammendraget.

TdH-juryen består av: Frode Bergersen (Hamar skiklubb), Marte Engebretsen Nordli (Vang Skiløperforening), Martin Skramstad (N/L ski) og Karianne Eide Longva (Ottestad IL ski).